Co je dnes lepší investicí – Bitcoin, zlato, nemovitosti nebo akcie?

Autor: Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
14.03.2023 13:32:46

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank.cz

V dnešním globalizovaném světě není problém si objednat zboží z druhého konce světa a toto zboží vám během několika dní doručovatelé doručí až domů. Naprosto se tak stírají hranice a dříve jen lokalizovanou produkci si můžete objednat takřka z celého světa. Stejně na tom jsou i investice. Zatím co dříve jste např. kvůli nákupu akcií museli vyhledat licencovaného brokera, dnes si akcie můžete koupit sami. Svět financí a potažmo investic se mění a rychle se globalizuje. S tím také roste potřeba větší informovanosti laické veřejnosti. Odborníci tak neustále vedou debaty o tom, která komodita či aktivum je pro investici nejvhodnější, a která může investorovi v čase přinést největší zhodnocení. Odborníci se stále přou, jestli je lepší investice do Bitcoinu, zlata, nemovitostí či akcií. Pro lepší poznání rozdílů mezi těmito aktivy je zapotřebí prozkoumat historickou výkonnost a budoucí potenciál jednotlivých typů investic.

Bitcoin

Je nejstarší kryptoměnou a jeho systém nebyl nikdy napaden. Pro mnoho investorů je Bitcoin největší finanční inovací za několik posledních desítek let. Za 14 let své existence si vysloužil označení "digitální zlato". Blockchain Bitcoinu nemá tak široké využití jako třeba blockchain Etherea, ale má oproti ostatním altcoinům jednu nespornou výhodu, a to, že jeho konečný počet je omezený na 21 milionů. To jej činí oproti jiným kryptoměnám vzácnějším. Odtud to označení digitální zlato.

I když BTC stále patří mezi rizikové investice a jeho hodnota podléhá velké volatilitě, zaznamenal od svého spuštění v roku 2009 obrovský boom, který byl doprovázen velkým růstem. V listopadu 2021 dosáhnul BTC prozatím svého historického maxima, když se obchodoval za téměř 68000 dolarů. Navzdory aktuálnímu propadu hodnoty BTC, který však doplácí na propad celého trhu, zůstávají někteří investoři naprosto v klidu a vyčkávají na další býčí fázi. Investoři na BTC oceňují jeho vzácnost a užitečnost. Na druhou stranu, najdou se i tací, kteří před investicí do BTC varují s odkazem na její velkou rizikovost.

Zlato

Naopak zlato je a stále bude bezpečnou konzervativní investicí. Od doby, kdy propukla "Zlatá horečka" již uběhlo mnoho desítek let a za tu dobu se zlato osvědčilo jako uchovatel hodnoty. Investoři si na zlatě cení zejména jeho stabilitu a dlouhodobě rostoucí hodnotu. Jen za poslední dvě dekády se hodnota zlata zvýšila téměř pětinásobně. V nejistých dobách, kterých jsme aktuálně svědky, se zlato těší velké podpoře investorů.

Zlato a bitcoin však mají jednu věc společnou. Obě tyto aktiva mají omezenou nabídku. Zatím co bitcoin ji má omezenou ve světě kryptografie, zlato má omezenou nabídku ve světě tradičních financí (TradFi). Zatím nikomu se nepovedlo zlato vyrobit chemickou či fyzikální cestou, a že to různí alchymisté zkoušejí již od nepaměti. Zásoby zlata se tenčí a jeho těžba bude do budoucna čím dál nákladnější. Jsou to stejné důvody jako v případě bitcoinu, proč lze předpokládat, že bude hodnota zlata růst i v budoucnu. A zřejmě nic na tom nezmění ani čím dál lepší a rostoucí recyklace tohoto prvku.

Bitcoin recyklovat nejde, jakmile jej jednou ztratíte či vyhodíte, již nikdy jej nedostanete zpět do oběhu. I to je důvod, proč se někteří odborníci domnívají, že bitcoin jednou zlato na pozici bezpečně investice nahradí. Kdy se tomu tak stane, se zatím nedá odhadnout. Aktuálně tak zlato bude stále považováno za bezpečnou investici, zatím co bitcoin za tu rizikovou.

Nemovitosti

Investice do nemovitostí jsou další oblíbenou možností investorů. Jednak proto, že tak, jak roste ekonomika země, roste i hodnota nemovitostí. Druhé plus, které investice do nemovitostí skýtá, je možnost generování pasivního příjmu. Nemovitosti nejsou jen budovy, jak by si mohl někdo myslet, ale jsou to i pozemky pod budovami či pole a lesy. Pasivní příjem tak můžete získat z pronájmu. Přesto, že i trh s nemovitostmi zažil své vzestupy a pády, přičemž ten poslední pád z roku 2008 si zřejmě ještě každý pamatuje, je investice do nemovitosti stále považována za spolehlivou a bezpečnou investici. Historicky hodnota nemovitostí v průběhu času neustále roste. Svědčí o tom i fakt, že propad cen v roce 2008 trh smazal během pár následujících let.

Ale ani investice do nemovitostí nejsou bez rizika. Jejich hodnota je do značné míry závislá na ekonomických a politických podmínkách daného státu, na srovnání místních trhů a v neposlední řadě na nenadálých událostech typu pandemie, zemětřesení, záplavy apod. Třeba nedávná pandemie v tomto ohledu obnažila rizika investování do nemovitostí, kdy mnoho komerčních nemovitostí aktuálně čelí značným problémům v důsledku lockdownům popřípadě přechodu na práci na dálku. Samotnou kapitolou pak jsou živelné události, kdy v našich podmínkách víme své o požárech, záplavách či orkánech. Lesníci se naopak potýkají s kůrovcovou kalamitou a zemědělci s výkyvy počasí, kdy dlouhá suchá období střídají přívalové deště, které odplavují úrodnou půdu a pozemek tím znehodnocují.

Akcie

Akcie jsou pro mnohé investory investicí, která má výrazný potenciál růstu a výnosu v průběhu času. Dříve bylo investování do akcií jen doménou hrstky znalých a každý, kdo chtěl investovat do akcií, musel využít služeb prostředníka (brokera). S rozvojem technologií se však investování do akcií stalo mnohem dostupnější i pro menší investory. Dnes již existuje mnoho platforem, skrze které může v podstatě kdokoliv začít obchodovat s akciemi. A zatím co některé platformy se dají používat za poplatek, existuje i spousta těch, které nabízí obchodování investorům bez poplatků.

Investování do akcií však s sebou nese také značné riziko. Ne všechny společnosti přežijí několik desítek let. Některé společnosti zaznamenávají výrazný růst, zatímco jiné se snaží udržet nad vodou. Společnosti, které počátkem minulého století zaznamenávaly výrazný růst, skočily v propadlišti dějin, zatím co jiné, na které by si v té době vsadil jen málokdo, přežily dodnes. A stejné to je i dnes. Akcie dokáží být velmi volatilní a investoři mohou doplatit na náhlé propady trhu. Ať již společnost zkrachuje, nebo se jen výrazně propadne její tržní hodnota, v obou případech to bude pro investora znamenat značnou ztrátu.

Bitcoin a jeho vztah k TradFi

Vznik Bitcoinu po vypuknutí celosvětové finanční krize v roce 2008 způsobil menší revoluci ve světě tradičních financí. Ve svých začátcích byl přijímán jen velmi vlažně a byl v podstatě jen doménou nadšenců. Většina z nich ani nedokázala rozpoznat potenciál, jakou tato inovace skýtala. Jenže o Bitcoinu se stále mluvilo a tak se povědomí o něm stále šířilo dál a dál, až se o celý systém začali zajímat i jiná odvětví a odborníci. Začalo vznikat plno projektů založených na kryptografických systémech a začal růst zájem o investice do Bitcoinu.

Výsledkem je, že se pak v posledních letech prohlubuje vzájemná provázanost a vztah mezi Bitcoinem a TradFi, jako je např. akciový trh. Stále je spousta těch investorů, kteří považují Bitcoin za rizikové alternativní aktivum. Na druhou stranu stále roste počet investorů, kteří již nejsou k investici do Bitcoinu tolik skeptičtí a naopak v něm vidí příležitost, jak doplnit a rozšířit své stávající investiční portfolio.

Bitcoin vs. akcie

V době vzniku Bitcoinu neexistovala žádná provázanost mezi Bitcoinem a akciovým trhem. Vzájemný vztah tak byl nekorelovaný. Přičemž korelace vyjadřuje sílu vztahu mezi dvěma jevy, tedy stav, kdy se při změně jedné proměnné současně proměňuje i druhá proměnná. Korelační koeficient nabývá hodnot od 0 do 1. Vyšší hodnoty znamenají, že spolu proměnné více (silněji) souvisejí, přičemž za významnou souvislost se považuje korelace silnější než 0,3. V posledních letech však vzájemná provázanost roste a mezi Bitcoinem a akciovým trhem dochází k rostoucí korelaci. Tato korelace je za celou dobu aktuálně v období ekonomické nejistoty nejvýraznější.

Po nástupu celosvětové pandemie SARS COV-2 a s ním spojených lockdownů, se akciový trh začal propadat. Investoři v té době stočili svou pozornost právě k alternativním aktivům typu Bitcoinu. V té době zažily kryptoměny obrovskou vlnu přijetí a hodnota Bitcoinu vystřelila do rekordních výšin (68000 dolarů; listopad 2021). Pro investory znamenal Bitcoin zajištění proti inflaci a volatilitě trhu. Odliv kapitálu z akciových trhů do alternativních investic znamenal výrazný propad a ztráty pro akciové trhy.

Nová vlna krize způsobená napadením Ukrajiny Ruskem a boj centrálních regulátorů proti rostoucí inflaci paradoxně způsobil i propad kryptografického trhu. V tomto případě se opět ukázala rostoucí provázanost mezi Bitcoinem a akciovými trhy. Tentokrát však z jiné strany. Plno technologických společností financovalo svůj provoz právě rizikovým kapitálem. V momentě, kdy začal přesun od rizikových investic k investicím zajištěným, začaly mít tyto společnosti problémy s likviditou. To zapříčinilo následný pokles hodnoty jejich akcií, což jen obtíže těchto firem akcelerovalo a umocňovalo. A dnes již víme, že skončily v propadlišti dějin.

Bitcoin vs. S&P 500

Index S&P 500 je považován za jedno z nejpřesnějších měřítek výkonnosti akciového trhu. Tento index měří výkonnost přibližně 500 největších veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech z 11 sektorů trhu. Díky tomu poskytuje velmi relevantní obraz o stavu amerického akciového trhu a tamní širší ekonomiky. S&P 500 má přesně stanovená kritéria, které musí společnosti splňovat, aby mohly být do tohoto indexu zařazeny. Jsou to:

  • minimální tržní kapitalizace ve výši 8,2 miliardy dolarů, která se váže k celkové hodnotě akcií společnosti, které jsou v oběhu;

  • sídlo v USA;

  • řádná struktura společnosti;

  • uvolňovat do oběhu kmenové akcie;

  • musí být obchodovány na způsobilé burze v USA

  • a vykazovat zisk za poslední čtvrtletí a za poslední čtyři čtvrtletí dohromady.

S odkazem na poslední kritérium pak každého čtvrt roku dochází k revidování a úpravě indexu S&P 500. Díky tomu index sdružuje jen největší a nejstabilnější americké firmy.

Ačkoliv historicky spolu Bitcoin a S&P 500 nekorelují, tak v posledních letech se tento trend obrací a vzájemná korelace nabývá na síle.

Graf korelace Bitcoinu a indexu S&P 500 (upraveno autorem) | zdroj IMF (Mezinárodní měnový fond)

Bitcoin a NASDAQ

NASDAQ na rozdíl od indexu S&P 500 sleduje výkonnost více než 3900 společností z 39 zemí z celého světa. NASDAQ (akronym z National Association of Securities Dealers Automated Quotations) je elektronická burza se sídlem v USA. Dle tržní kapitalizace kótovaných společností je druhou největší burzou na světě. Index NASDAQ je specifický tím, že sleduje výkonnost více než 3000 technologických společností, včetně některých nejvýznamnějších technologických gigantů na světě, jako jsou Apple, Amazon a Google. 

Agentura Bloomberg v nedávné studii poukázala na vazbu mezi Bitcoinem a NASDAQ, když za minulý rok vzájemná korelace činila 0,51. Taková hodnota naznačuje mírně pozitivní vztah mezi nimi. Z historického hlediska pak byl Bitcoin, jakožto technologická inovace a digitální aktivum, mnohem více korelován s indexem NASDAQ.

Diverzifikace

I když je Bitcoin v porovnání s ostatními aktivy stále mladou akvizicí, své opodstatnění v případném investičním portfoliu si najde. Dnes je snad ještě důležitější než kdy jindy dbát na diverzifikaci aktiv a být tak alespoň částečně chráněn před případnými výkyvy trhu. Navíc se ukazuje, že minimálně Bitcoin si u investorů získal důvěru jakožto alternativní aktivum, kterým rozšiřují svá portfolia. Tomu odpovídá i rostoucí korelace mezi Bitcoinem a akciovým trhem v posledních letech.

Stále však platí, že investice do Bitcoinu rozhodně není bez rizika. Investor by měl vždy brát v potaz tuto míru rizika v porovnání s možnými výnosy v budoucnu. A i když se investor po zvážení všech rizik nakonec rozhodne pro investici do tohoto alternativního aktiva, měl by dbát rad odborníků, kteří radí neinvestovat více než 5 % z celkového kapitálu a být připraven, že kdykoliv může o svou investici přijít. Ať už se investor rozhodne pro investici do Bitcoinu, zlata, nemovitosti či akcií, neměl by usnout na vavřínech, ale naopak by měl i nadále zůstat informovaný, trpělivý a nezbavovat se investice při sebemenším výkyvu trhu. Nákup kryptoměn CoinBank

Ing. Zbyněk Kalousek

Vystudoval ekonomii a management na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti se věnoval analýzám finančních trhů. K této činnosti se po kratší odmlce opět navrací. Spoluzakladatel společnosti, která se zabývá poradenstvím a akreditovaným vzděláváním. Spolupracuje s několika dalšími firmami. Svět kryptoměn vnímá jako progresivní část trhu, která nabízí plno příležitostí, ale zároveň skýtá plno nástrah, od decentralizace, apolitický přístup, k velké volatilitě kurzů, až k čím dál náročnější těžbě kryptoměn.


CoinBank

Od roku 2021 spolupracuje se společností MipSoftware, která provozuje směnárnu s kryptoměnami CoinBank a burzu s kryptoměnami CoinBank Trader. Obě platformy jsou zajímavé zejména pro středoevropskou klientelu. Skrz své produktu propojuje koncové uživatele s největšími světovými kryptoburzami a nabízí příjemné uživatelské prostředí. Pro českého klienta je nejspíš nejpříjemnější funkce obchodování prostřednictvím české měny. Široká nabídka kryptoměn, přístup k největším světovým burzám, to jsou předpoklady pro zajímavou spolupráci.

Více informací na https://coinbank.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Zlato online

Zlato - online graf v USD

Datum Jedn. Kurz
22.03.2023 16:56 1 unce 1 947,33 USD
22.03.2023 16:46 1 unce 1 947,80 USD
22.03.2023 16:42 1 unce 1 948,02 USD
22.03.2023 16:34 1 unce 1 948,10 USD
22.03.2023 16:26 1 unce 1 948,24 USD
22.03.2023 16:20 1 unce 1 950,39 USD
22.03.2023 16:14 1 unce 1 950,55 USD
22.03.2023 16:04 1 unce 1 949,10 USD
22.03.2023 16:00 1 unce 1 950,25 USD
22.03.2023 15:50 1 unce 1 948,72 USD

Další kurzy


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V